Daggo Romana
Hariye wala
Dana Romana
Ratti Rodi
Wattu

Bhuttiwala
Haraj
Khokhar

Harike Kalan
Kothe Melak

Baja Madahar
Chak Baja
Jandoke
Randhawa

Wander Jatana
Phidde Kalan
Madahar Kalan

Madahak
kothe Bahadurgarh
Harike Kalan
Sarainaga

Chak Motle wala
Dhimawali
Motlewala
Madahar Kalan
Phidde Khurd

Wara Kishan pura
Assa Buttar
Surewala
Harike Kalan

Jamuana
Takht Malana
Bahman Wala
Chak Gandha Singh Wala